Klubová výstava v Lučeneckom parku sa konala dňa 16.04.2016. Posudzoval Tony Illey (GB)