Špeciálna výstava Klubu chovateľov kólií a šeltií sa konala v Prešove dňa 20.09.2015. Posudzoval Pawel Boniecki z Poľska.