Klubová výstava Klubu chovateľov kólií a šeltií sa konala v Lučenci dňa 14.04.2018. Posudzovali pani Beverley White (dlhosrsté kólie triedy šteniat, dorastu, čestnú a veteránov a krátkosrsté kólie) a pán  Harald Steinmetz (ostatné triedy  dlhosrstých kólií a šeltie) z Nemecka. V tejto fotogalérii sú fotografie z posudzovania krátkosrstých kólií a vybrané momenty z výstavy.

(fotografie môžete ľubovoľne používať za podmienky, že pri fotografii uvediete zdroj - odkaz na našu stránku www.collies.sk)